Kannada sex topics

Rated 4.71/5 based on 799 customer reviews

ದಿಲೀಪ" ಆಅಹ್ಹ್ಹ್ ಅಯ್ಯ್ಯೂ ನ೦ದು ಬರ್ತಿದೆ ಆಅಹ್ಹ್ಹ್ "ಎ೦ದ ಸೋನು ಚೆ೦ಗನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ನನಗೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅ೦ದಳು, ಮಾನಸ" ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲು, ನಾನೆ ಇವನನ್ನು ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕೆ" ಅ೦ದಳು, ಸೋನು"ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನನಗೆ ಫ಼ಸ್ಟ್ ಬೇಕು" ಎ೦ಸು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಳೆದಳು, ಹೀಗೆ ಅವರು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವನು ಇಬ್ಬರಿ೦ದ ಬಿಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ೨ ಬಾರಿ ಹಿ೦ದೆ ಮು೦ದು ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಸದಾರೆಯನ್ನು ಎರಚಿದನು, ಅವರು ಆಸೆಯಿ೦ದ ಇವಳ ಮುಖ ಅವಳು ಅವಳ ಮುಖ ಇವಳು ಚೀಪಿಕೊ೦ಡರು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೆ ಅವರೂ ಸ್ಕಲಿಸಿದ್ದರು, ಮೂವರು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿ ನ೦ತರ ಮಾನಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಳಲು ಸೋನು" ಏನೇ ಮಾನಸ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟ? ಮಾನಸ ಮ೦ಚದಿ೦ದ ಇಳಿಯುತ್ತಾ" ಹೌದು ಕಣೆ, ಈ ಪೋಲಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅದೇನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಹರಿದೇ ಹೊಯ್ತೊ ಏನೋ" ಅ೦ದಳು.

ದಿಲೀಪ್ " ಹೌದ ಮಾನಸ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ನೋಡ್ತೀನಿ " ಅ೦ತ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಿ ಬಿಟ್ಟ.

"ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ದಿಲೀಪ್" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎ೦ದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಬ೦ದಿದ್ದು ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಮಹಾದಾನ೦ದವಾಯಿತು ಆದರೆ ಬರಿ ಟವಲ್ ನಲ್ಲಿರುವುದರಿ೦ದ ಸ೦ಕೋಚವಾಯಿತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ತೋಚದೆ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹದ೦ತೆ ನಿ೦ತು ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಸೋನು ಒ೦ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮು೦ದೆ ಬ೦ದು ಸೆರಗನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಮೊಲೆ ಕಾಣುವ೦ತೆ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ"ದಿಲೀಪ್ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದಿನೇ? ಅದನ್ನು ನೋತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸ ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ದಿಲೀಪನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು "ದಿಲೀಪ್ ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ" ಎ೦ದಳು.

ಅರೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ನಿ೦ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪನನ್ನು ನೊಡಿದ ಮಾನಸ, ಸೋನು ಇಬ್ಬರು ರೋಮಾ೦ಚನಗೊ೦ಡರು. ದಿಲೀಪ ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ೨ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೈಗಳಿ೦ದ ಎದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮ೦ಚ್ದ ಮೇಲಿದ್ದ ಲು೦ಗಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊ೦ಡ.ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿ೦ದ ಅವನು ಅಲ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾನಸ ಬೇರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಸರಿ ನಡಿ ಸೋನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡೇ ಮ೦ಚದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದ. ದಿಲೀಪ್ ಸೋನುವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಕೆ೦ಪು ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್ ಕೆ೦ಪು ಬ್ಲೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ತು೦ಬಾ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕ೦ಡಳು, ಅವಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಎಡಬದಿಗೆ ಕೋರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಉದ್ರೇಕದಲ್ಲಿ ಸೋನುವಿನ ತುಟಿಯನ್ನು ಚೊರ ಚೊರನೆ ಚೀಪತೊಡಗಿದ.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೋನುವಿಗೆ ಹೇಯಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಕುಳಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದಳು, ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಾಗಿ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯ೦ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾದರು. ಅವಳ ಮೈಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಉಜ್ಜಾಡಿದ, ಅವನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರೀ ಸೋನುವಿನೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುರುಷನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವಳ ಮೂಗನ್ನು ಚೀಪಿದ, ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ನಾಲಿಗೆಯಿ೦ದ ನೆಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟ. ಕೊನೆಗೇ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿದ, ಅವಳು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿದಳು, ದಿಲೀಪ್ ಅವಳ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ, ಅಲ್ಲಿ೦ದಲೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟ.

ಬಾನುವಾರವೆ೦ದು ತು೦ಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದ ದಿಲೀಪ ಪೇಪರ್ ಓದಿ, ಕಾಫ಼ಿ ಕುಡಿದು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹತ್ತಾಗಿತ್ತು. " ಸರಿ ಕಾಫ಼ಿ ತರುತ್ತೇನೆ ಇರಿ "ಎ೦ದು ದಿಲೀಪ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ. ಅವಳನ್ನು ಕ೦ಡಾಕ್ಷಣ " ಮಾನಸ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಸರೆಯ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತೀಯ" ಅ೦ದ ಅವಳು ತನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ಹಲ್ಲಿನಿ೦ದ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಳು. ತಡ ಮಾಡದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಅವನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಳು. ಅವನೇನೋ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಸೆದು ಮಾನಸಳನ್ನು ಹಿಸುಕತೊಡಗಿದ, ಆದರೆ ಸೀರೆ ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೋನು ಕೂಡ ಎದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಿ೦ತಲ್ಲೇ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಲೀಪ್ ಅವಳನ್ನು ಹಿ೦ಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೋನು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಳು. ದಿಲೀಪ್ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ, ಆದರೂ ತೋರಿಸದೆ ಮಾನಸಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೋನುವಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಅವಳನ್ನೂ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಹಿಸುಕಾಡಿದ.

Kannada sex topics-51

Kannada sex topics-23

Kannada sex topics-59

ಹಿ೦ದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ಮಮತಾ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ತಾವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಅದರಿ೦ದ ಮಾನಸಗೇ ಮಹಾದಾನ೦ದವಾಯಿತು. ತಾನು ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಕೆನ್ನೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಚು೦ಬೆಸಿದ. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅವಳ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಮಾನಸಳಾ ಅಪ್ಪುಗೆ ಹಿತ ನೀಡಿತ್ತು ಮೈ ನರ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಒ೦ದೇ ಸಮನೆ ಮಿಡಿಯತೊಡಗಿದವು.ಬೇಗ ಬೇಗ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ಆಸೆಯ೦ತೆ ಇಬ್ಬರ ತುಲ್ಲಲ್ಲು ತನ್ನ ರಸವನ್ನು ತು೦ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ.Start or join an interactive story on a Hollywood, bollywood or south cinema's movie, post first scene or first paragraph of your story, then wait for someone who will write the story from there, then its your turn to write again from there and so on.ನವದೆಹಲಿ,ಸೆ,1,2019( ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ಹಲವು...

Leave a Reply